Personvernerklæring

Nhg AS

Intensjonen med denne personvernerklæring er å informere om hvordan Nhg AS samler, oppbevarer, behandler og utleverer informasjon om brukere av webside og kunder.

Med informasjon menes enhver form for data som kan relateres til en person, altså deg. Har du spørsmål utover det som skrives herunder er du velkommen til å kontakte oss primært per mail, men også telefon dersom det haster.

E-post: 

Telefon:

  1. Formål og innsamling

Nhg AS samler informasjon via sin webside gjennom cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere brukeropplevelsen. Videre samles det informasjon gjennom skjemaer som du selv fyller ut. Det kan være nyhetsbrev, mailliste, kontaktskjema o.l. Vi forbeholder oss også retten til å videre fylle ut en kundeprofil med å hente offentlig allment tilgjengelig informasjon fra kilder som facebook, linkedln, instragram o.l. Vi bruker godkjente programmer med egen GDPR og sikkerhetsløsninger. Informasjonen lagres primært i sky, dog naturligvis noe på konsulentens pc og mobiltelefon. Alt er underlagt passord og det meste to-faktor-autentisering. Formål med innsamling og lagring er å oppretteholde kundekontakt, fakturere og ellers yte den service kunde naturlig forventer i henhold til avlevert informasjon.

  1. Tilgang på data

Det er kun ansatte i Nhg AS som har tilgang på data. Ved service på Nhg sine systemer brukes aktører med egen GDPR ordning som da overtar ansvaret for sikker håndtering. Gir vi data videre er det av praktiske årsaker og aldri uten egen avtale med kunde. Unntak er ekstern regnskapsfører som vil få et minimum av informasjon for å gjennomføre fakturering.

Vi selger/deler aldri data videre til 3.part.

Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagres når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, eller når du bruker våre tjenester.

Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres;

Google Analytics:

Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du motta kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn, sms med sporingsnummer, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

  1. Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i informasjon som er lagret om deg. Du kan også be om sletting og/eller retting. Du har også rett til å endre eller slette samtykke som tidligere er gitt.

  1. Lagring av data over tid

Informasjonskapsler (cookies) som samles inn fra brukere som ikke er innlogget har kort lagringstid. Cookies og annen informasjon fra innlogget brukere vil bli lagret så lenge kundeforholdet varer og i noen tilfeller etter endt kundeforhold dersom det naturlig anses sannsynlig at kundeforhold oppstår igjen.

Våre ansatte mister tilgang til personinformasjon ved opphør av arbeidsforhold. Hens lagrede informasjon gis da videre til en annen relevant ansatt. Alt av personinformasjon slettes permanent dersom Nhg AS avslutter sin virksomhet. Noe eller alt av informasjon slettes avhengig av brukers ønske ved innsyn.

  1. Rutiner

Nhg AS vurderer fortløpende sikkerheten i sine systemer gjennom en løpende sikkerhetsvurdering basert på tilgjengelig informasjon. Ved styremøte, 2 ganger per år, får styreleder en innføring i sikkerhetsstatus, evt. avvik og tiltak.

Nhg AS har en ansatt med relevant utdanning vedrørende websikkerhet, herunder innhenting, lagring og behandling av personinformasjon.

For spørsmål kontakt daglig leder: